Cara-cara Pembelian

Jual Beli
  • Zine dijual dengan harga RM 5 per naskhah.
  • Tiada bayaran tambahan atau had kuantiti sekiranya pembelian dilakukan secara langsung (by hand).
  • Tambahan RM 5 diperlukan bagi setiap pembelian melalui pos (ekspres). Had maksimum bagi setiap pesanan melalui pos ialah dua naskhah sahaja (tiada bayaran pos dikenakan bagi naskhah kedua).
  • Sila hantarkan SEMUA tempahan ke e-mail kami. Sertakan bersama nama, lokasi (alamat lengkap untuk penghataran pos), tajuk dan kuantiti. Lampirkan satu salinan gambar resit pembayaran bank sebagai bukti pembayaran (setelah tempahan anda berstatus 'confirmed').
  • Pembayaran bagi pembelian secara pos MESTI disalurkan ke nombor akaun 101151134513 (Maybank) atas nama, Syakirin bin Daud. Satu salinan (gambar) slip pembayaran hendaklah die-mailkan kepada DBP sebagai pengesahan.


Sebarang pertanyaan juga boleh dikemukakan melalui e-mail atau Facebook.